Det Söderling inte säger

Robin Söderling berättar om sin sjukdom men nämner den inte vid namn. I en intervju har han pratat om ”post viral fatigue”. Det finns något som heter ”post viral fatigue” (postviral trötthet, ett syndrom som kan följa efter en virussjukdom, reds. anm). Alla mina värden är bra nu, men när man har haft körtelfeber så kan det hänga kvar,…