När läkaren tar vår arbetsförmåga

Läkarna tar bort en behandling som experter och patienten är överens om fungerar och inte ger några biverkningar — vitaminer och extremt låga doser av välbeforskade läkemedel — och ersätter dem med psykofarmaka och tunga smärtstillande. Trots att patienterna säger att de blir sämre och trots att antidepressiva inte har någon som helst evidens vid ME/CFS. Trots att många måste sluta arbeta. Var är rimligheten i det?

Debatten är över

Om fler kunde släppa sin aversion, hålla fast vid kärnvärden som källkritik och nyfikenhet och faktiskt sätta sig ner och läsa forskningen kring ME/CFS skulle de inse det vi redan vet — debatten är över.

Läkaren blev arg

Det är inte vårt fel att forskarna inte har lyckats bena ut mer än de har och att namnet är oklart. Det gör inte att vi behöver mindre hjälp eller ska straffas för att vi säger att vi känner igen oss i diagnoskriterierna. Ändå är det precis vad som sker.

Den jobbiga patienten

Allt som oftast finns det inget man kan göra för att undvika att bli den jobbiga patienten. Första gången jag träffade min förra husläkare förklarade hon genast hur trist det var att få ansvar för en så jobbig patient. Jag hade bara hunnit säga ”Hej” och det enda hon visste var att jag hade en ME-diagnos.