Mellanrummens psykologi

Begreppet God of the Gaps myntades av 1800-talsevangelisten Henry Drummond. Syftet var att kritisera en vanlig gudssyn: Att allt som vetenskapen inte kan förklara, gapen i kunskapen, måste vara skapat av gud. En rätt fånig teori, naturligtvis, eftersom det vetenskapen inte kan förklara hela tiden minskar. Något som vi inte kunde förklara 1950 var alltså guds verk då men slutade vara det när vi upptäckte mekanismerna bakom fenomenet? Gud skulle krympa i takt med att vår kunskap växer. Det håller inte.

Ändå använder sig många läkare av en liknande teori: Psychology of the Gaps eller mellanrummens psykologi. Slutsatsen att alla sjukdomar och besvär som inte går att mäta eller bekräfta med prover måste vara psykiska eller psykosomatiska, åtminstone tills dess det finns en biomarkör som visar att sjukdomen verkligen finns. I Danmark har det till och med gjorts en egen diagnos som enbart bygger på den här teorin. Som om läkarna visste allt om människokroppen och dess sjukdomar. Som om historien hade tagit slut och inga nya sjukdomar fanns att upptäcka.

Kritiken mot en sådan slutsats är densamma som kritiken mot God of the Gaps: Ståndpunkten att alla symptom som vi inte kan förklara idag är psykosomatiska eller funktionella förutsätter att vi redan känner till alla somatiska sjukdomar. Är det så? Knappast. Många av de sjukdomar vi tidigare trodde var psykiatriska har visat sig vara kroppsliga. Då var det astma och MS, idag är det ME och fortfarande i viss mån fibromyalgi. Med flera. En annan (o)möjlig ståndpunkt är att MS och astma var psykosomatiska till dess att man förstod dess etiologi. En mer trolig är att läkarvetenskapen faktiskt hade fel.

Sjukdomar uppfinns inte. De upptäcks. Alla som vet det minsta om människokroppen vet att vi fortfarande bara känner till en liten del av alla mekanismer. Tesen att vi just idag skulle veta allt och att det inte finns några somatiska sjukdomar vi ännu inte förstår är både ohistorisk och naiv. Dessutom drabbar den många patienter som pressas in i psykiatriska diagnoser eller blir anklagade för att luras och hitta på. Bara för att läkarvetenskapen ännu inte kan förklara deras sjukdom.

Inom filosofin har God of the Gaps skrattats åt i snart 200 år men bland svenska läkare lever Psychology of the Gaps i bästa välmåga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.