Kroniskt sjuka byter parti

Byter människor parti när de blir kroniskt sjuka? Vår enkät tyder på det.

Att bli kroniskt sjuk är en svår och omvälvande upplevelse. Du får en ny slags relation inte bara till din kropp och människor omkring dig utan även till samhällsinstitutionerna. Plötsligt kan du inte försörja dig själv utan måste be om hjälp. Plötsligt fungerar inte kroppen utan vissa mediciner som du inte kan få tag på själv.

Många vittnar om ett uppvaknande, att det inte var förrän de själva satt där på stolen framför handläggaren på Försäkringskassan, eller ringde läkaren gång på gång utan att få svar, som de förstod hur vårt samhälle behandlar människor som är i behov av hjälp. Visst hade de hört protester och klagomål, men ändå tror man någonstans att man själv kommer att få hjälp om det skulle behövas. Hur reagerar man när det inte händer? Hur påverkar det ens bild av hur samhället bör se ut?

Vi ställde den här frågan i en av ME-grupperna på Facebook:

Har dina eller en anhörigs erfarenheter av hur sjuka människor behandlas påverkat hur/om du röstar i allmänna val?

Vi använde följande lite förenklade höger-vänster-skala:

FI
V
S
MP
L
KD
C
M
SD

Vi fick 80 svar och resultatet var tydligt. 35 personer, 44 procent, säger att erfarenheten av att vara kroniskt sjuk har ändrat deras röstningsbeteende. Flera av de som svarade nej uppgav att de redan röstade på Vänsterpartiet som de anser är bäst i de här frågorna, men att de förmodligen hade bytt till V om de tidigare hade röstat på något annat parti.

Av de som svarade att erfarenheten av sjukdom hade gjort att de bytte parti uppgav 33 personer, dvs 97 procent, att de rört sig åt vänster på skalan. De har alltså gått exempelvis från S till V, från M till L eller från C till MP. En person svarade att hen hade gått åt höger, en person att hen hade slutat rösta och en att hen hade börjat rösta.

Resultatet är väl inte särskilt förvånande. Men ändå intressant. Om erfarenheterna av att vara kroniskt sjuk i vårt samhälle så tydligt får människor att rösta mer åt vänster, vad säger det om sjuka människors situation? Vad säger det om sjuka människors syn på Alliansens och kanske även regeringens sjukförsäkrings- och sjukvårdspolitik?

Det här är bara en amatörmässig enkät. Vad vi känner till finns det inga riktiga siffror. Det är mycket vi inte vet alls, som exakt vilka aspekter av erfarenheterna som spelar störst roll eller vilka partier som vinner mest. Och det kan vara så att ME-sjuka är mer benägna att byta parti eftersom de ofta behandlas illa både i vården och av myndigheter. Men resultatet tyder i alla fall som att kroniskt sjuka och deras anhöriga är benägna att låta erfarenheten påverka hur de röstar. Och att det därmed finns en del att vinna för det parti som tar våra frågor på allvar.

Vem gör det idag? I partiledardebatten nämndes inte problemen med sjukförsökringen över huvud taget. Ingen sa ett knyst om alla sjuka människor som tvingas till socialbidrag eller blir beroende av anhöriga. Ingen svensk minister har ännu nämnt ME/CFS.

Det finns ett utrymme här som ingen har tagit. Eftersom vi är en växande grupp borde partierna kanske börja intressera sig lite mer.


Enkäten i sin helhet:
Har dina eller en anhörigs erfarenheter av hur sjuka människor behandlas påverkat hur/om du röstar i allmänna val?

Här används följande lite förenklade höger-vänster-skala:
FI
V
S
MP
L
KD
C
M
SD

Av totalt 80 svaranden svarade 45 ”Nej, de har inte påverkat mitt röstande.” 32 personer svarade ”Ja, det har gjort eller bidragit till att jag rört mig åt vänster på skalan.” En person svarade ”Ja, det har gjort eller bidragit till att jag rört mig åt höger på skalan.” En person svarade ”Ja, det har gjort eller bidragit till att jag har börjat rösta.” Och en person svarade ”Ja, det har gjort eller bidragit till att jag har slutat rösta.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.