Om ME/CFS

ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome) är en svårt funktionsnedsättande sjukdom som klassas som neurologisk men som av fler och fler forskare anses ha en autoimmun komponent. Man vet idag att patienterna har ett antal felfunktioner i bland annat hjärna och immunförsvar. Behandlingar med samma immunmodulerande mediciner som används vid MS och reumatism studeras och tycks göra två av tre bättre eller till och med symptomfria. Trots det behandlas sjukdomen fortfarande som psykosomatisk av många läkare vilket leder till livslånga försämringar och onödiga sjukskrivningar. Läs mer om ME/CFS i det här blogginlägget eller hos patientföreningen.