Så skapas ett utanförskap

I sin kamp mot utanförskapet skapar myndigheter och politiker precis det de försöker bekämpa. Utanförskap är inte att inte kunna arbeta. Det är fattigdom, utsatthet och skam.

I början av 2000-talet började Alliansen prata om utanförskapet. Wikipedia definierar det så här:

Utanförskap, utslagning eller marginalisering innebär att en individ eller grupp befinner sig utanför och känner sig vara utestängda från en gemenskap, exempelvis ett hem eller ett folk, dess arbetsliv, kulturliv eller samhällsliv.

Alliansens egen definition är aningen luddig men i princip menar de alla människor som av någon anledning, med undantag av ungdom eller ålder, inte kan arbeta. Det gäller även dem som inte har någon arbetsförmåga. För vårt eget bästa ska vi fås tillbaka i arbete. Så långt allt väl. Det är när vi kommer till metoden som det börjar svaja – att skära ner i trygghetssystemet för att öka vår motivation. Som om det var den det var fel på.

Jag spenderar i princip alla mina dagar i sängen, kämpandes med en sjukdom som har tagit över stora delar av mitt liv. Jag mår, med friska mått mätt och på ren svenska, ständigt skitdåligt. Dygnet runt, veckan igenom, varje månad, varje år. Det får mig att känna många saker. Sorg över allt jag förlorat, längtan efter ett friskare liv, frustration inför att forskningen går så långsamt. Men jag känner mig inte särskilt utanför.

Utanförskap eller innanförskap handlar inte om huruvida man arbetar eller inte. Det handlar om relationer. Mina vänner och min familj finns där för mig. Katten och chatten håller mig sällskap om dagarna. Nej, det är inte sjukdomen i sig, inte oförmågan att arbeta som skapar utanförskap.

Riktigt utanförskap är att inte få möjlighet till en stabil försörjning, att bli hånad och utpekad som lögnare och fuskare. Att inte få vård och att få höra att alltihop är ens eget fel. För att ens kropp har slutat fungera som förr. Det skapar ett utanförskap som ingen sjukdom eller arbetslöshet kan mäta sig med.

Det är alltså så här. De gånger jag har känt ett utanförskap har varit i kontakter med myndigheter som agerade för att minska utanförskapet. Tänk, så tokigt det kan bli!

Varför inte ta tag i problemet på riktigt? För det förstår varenda människa, att det finns bara ett svar på hur får man sjuka att börja arbeta. Man gör dem friska. Kan vi börja prata om det?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.