Hur röstar man hemifrån?

Just nu frågar sig många hembundna ME-sjuka hur sjutton de ska kunna rösta om de inte kan ta sig till vallokalen. Vi har tittat på hur man gör. Det krävs lite planering, så det är dag att sätta igång nu!

Om man bor i Sverige kan man inte poströsta. Poströstning är bara för svenskar som bor i andra länder. Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta dig till vallokalen kan du däremot budrösta.

Så här gör du för att budrösta:

 1. Beställ material för budröstning här.

 2. Om du vill personrösta kan du beställa valsedlar från det parti du ska rösta på (om du inte redan fått dem på posten). Eller be någon hämta från en vallokal. Annars kan du använda de som finns i budröstningsmaterialet.

 3. Välj ett bud. Det kan inte vara vem som helst. Ett bud kan vara
  a) din make, maka eller sambo
  b) din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  c) de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter eller
  d) lantbrevbärare.

 4. Välj ett vittne. Vittnet ska inte vara samma person som budet. Vittnet ska ha fyllt 18 år men behöver inte vara svensk medborgare.

Hur resten går till står i materialet för budröstning men går även att läsa här.

Om du inte känner någon som kan vara bud kan du få hjälp av en ambulerande röstmottagare som kommer hem till dig. Läs mer om det här.

Låter det krångligt? Inte värt det? Tänk på att valet är en situation där din röst hörs precis lika mycket som vilken annan medborgare som helst. Din erfarenhet av att vara ME-sjuk, med allt det för med sig, är viktig.

Lycka till med röstandet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.