Debatten är över

Om fler kunde släppa sin aversion, hålla fast vid kärnvärden som källkritik och nyfikenhet och faktiskt sätta sig ner och läsa forskningen kring ME/CFS skulle de inse det vi redan vet: Debatten är över.

Det är fascinerande att se hur en del av de människor som räknas till våra mest bildade och som dessutom kallar sig skeptiker tappar koncepterna när det gäller ME/CFS. Grundläggande vetenskaps-teori, källkritik och respekt för kunskapens gränser försvinner som en löning och lämnar plats åt hörsägen, gissningar och ogrundade påståenden. Respekt för andra människors upplevelser blir till rå humor om hittepåsjukdomar och jobbiga patienter. Hur kunde det bli så?

ME/CFS väcker känslor. Namnet är fel, patienterna har ofta många och svåra symptom. De går inte att bota och de vill inte acceptera psykosomatiska diagnoser. Dessutom är många pålästa. Det strider emot hur systemet är tänkt att funka: Läkaren ska vara den som kan mest, som kan bota och alltså den bestämmer.

Vad händer om förutsättningarna inte stämmer? Om patienten efter att ha följt forskningen i flera år är den som kan mest om just sin sjukdom och dessutom bara blir sämre av läkarens rekommendationer? Och därför inte vill låta läkaren bestämma? Då väntar kaos, bråk och utebliven vård. Det är inte riktigt vad svårt sjuka patienter behöver.

Läkarvetenskapen är så mycket mer än vetenskap. Det är tradition, stolthet, särskilda sätt att betrakta världen. Upplevelsen av att vara en av de goda människorna här i världen, vanan vid att ha rätt. Ett paradigm som utmanas av kunniga patienter och insikten att man länge missat en eller kanske flera allvarliga sjukdomar och därmed orsakat många människor stor skada. Att man under många år sparkat på, och kanske skrattat åt, de som ligger.

Om fler kunde släppa sin aversion, hålla fast vid kärnvärden som källkritik och nyfikenhet och faktiskt sätta sig ner och läsa forskningen kring ME/CFS skulle de inse det vi redan vet: Debatten är över. Kunskapen om huruvida ME/CFS är psykosomatiskt eller somatiskt finns redan. Och målet borde alla ha gemensamt.

Målbild

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.