PACE-siffrorna uppblåsta med 400 procent

Edit: Sedan den här omanalysen gjordes av PACE-författarna själva har det kommit en ny analys gjord av oberoende forskare. Den visar att resultatet överdrivits med 400 procent, inte 300 som författarna själva erkänt.

Såpan kring PACE fortsätter. För er som inte känner till den är det studien vars författare hävdade att de bevisat att KBT och träning hjälper vid ME/CFS. En studie som genom Dagens Medicins bloggare Mats Reimers okritiska rapportering har format många svenska läkares syn på och behandling av ME/CFS-patienter.

Efter att ha överklagat och förlorat i domstol har Queen Mary University of London lämnat ut en del av det råmaterial som läkare och patienter från hela världen efterfrågat. Preliminära analyser visar att de effekter som publicerades i the Lancet 2011 var rejält uppblåsta. Författarnas nya analys, sedan de fått motta skarp kritik för att ha ändrat definitionerna av tillfrisknande i efterhand, visar betydligt lägre ”recovery rates” än den de tidigare publicerat. Plötsligt var det inte 60 procent som blev bättre av KBT och medicinsk behandling respektive träning och medicinsk behandling, utan 20 procent. Genom att ändra definitionen av ”tillfrisknande” när de väl satt med siffrorna, lyckades författarna alltså öka antalet ”improvers” med totalt 300 procent. Antalet som blev bättre av enbart KBT och träning, om vi tar bort effekten av medicinsk behandling, ökade med omkring 50 procent.

image

Betyder det att 20 procent av ME/CFS-patienterna blir bättre av träning och KBT? Förmodligen inte. Siffrorna är så låga att de enligt forskaren Jonathan Edwards förmodligen är placebo.

”The new analysis of the PACE trial appears to confirm the consensus view that CBT and graded exercise therapy were associated with a mild placebo effect.”

Jonathan Edwards, professor emeritus i medicin vid University College of London

Det faktum att deltagarna under studiens gång fick informationsblad där det stod att den behandling de genomgick var den med bäst evidens, och som berättade solskenshistorier om patienter som blivit bättre, tyder på att författarna gjorde sitt bästa för att öka placeboeffekten. Dessutom använde de Oxford-kriterierna när de valde ut deltagarna. Det är de vidaste kriterierna som finns. Till skillnad från exempelvis kanadakriterierna, som används av de flesta forskare och av ME/CFS-experter i Sverige, utesluter de inte patienter som har psykiska orsaker till sina symptom. PACE-studien inkluderade förmodligen ett antal patienter som inte hade ME/CFS överhuvudtaget.

Fler analyser lär följa. Som en konsekvens av kritiken mot PACE har en amerikansk myndighet ändrat sina rekommendationer kring behandling. Beviset för att träning och KBT fungerar vid ME/CFS kan i bästa fall beskrivas som mycket svagt. Samtidigt har patienterna alltid hävdat att de blir sämre av ansträngning. Forskningen kring vad som händer ME/CFS-sjukas kroppar, med sämre syreupptagningsförmåga, genförändringar efter ansträngning och metaboliska förändringar som påminner om maskar i dvala, stöder deras berättelser.

Hur och när kommer den här informationen att spridas i Sverige? Vem kommer berätta för läkare att de varit felinformerade? Det återstår att se. Till dess har patienterna, de som är insatta, åtminstone fått lite mer på fötterna när de vägrar behandling som inte fungerar och som riskerar att göra dem sämre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.