Önskningar inför 2017

Det nya året bär med sig en del spännande saker för ME/CFS-sjuka. Här är ME-patientens förhoppningar inför 2017.

Maria Gjerpe crowdfundade hopp

När ingen vill finansiera forskningen får man göra det själv. Se Maria Gjerpes TEDx talk om patientcommunityt som höll ihop när det gällde och samlade ihop tre miljoner NOK till rituximabforskningen.