Modediagnosen

Var femte svensk ME-patient har fått höra från sin läkare att ME är en modediagnos. Nog för att det finns sjuka modeideal, men en hel sjukdom?

Det Söderling inte säger

Robin Söderling berättar om sin sjukdom men nämner den inte vid namn. I en intervju har han pratat om ”post viral fatigue”. Det finns något som heter ”post viral fatigue” (postviral trötthet, ett syndrom som kan följa efter en virussjukdom, reds. anm). Alla mina värden är bra nu, men när man har haft körtelfeber så kan det hänga kvar,…

Mellanrummens psykologi

Inom filosofin har God of the Gaps skrattats åt i snart 200 år men bland svenska läkare lever Psychology of the Gaps i bästa välmåga.